Wspieraj Marsz dla Życia i Rodziny
Na Marszu dla Życia i Rodziny zbieramy podpisy pod projektem ustawy o ochronie i opiece nad rodziną
Powstanie tego projektu zapowiadano podczas Kongresu Polskiej Rodziny, który odbył się w kwietniu w Warszawie.

Projekt dotyczy nowego sposobu finansowania świadczeń rodzinnych.
– W pierwszej kolejności chcemy oczyścić aktualną ustawę o świadczeniach rodzinnych z tego wszystkiego,
co nie jest adresowane bezpośrednio do rodziny, rozumianej zgodnie z treścią Konstytucji Rzeczypospolitej,
dlatego ustawa zajmuje się wyłącznie świadczeniami, przysługującymi kobiecie i mężczyźnie, którzy zawarli
związek małżeński – wyjaśnia Jacek Sapa, Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
Według autorów projektu jako pierwsze miałoby zostać wprowadzone świadczenie pod nazwą „Bon wychowawczy”. Bon matka będzie mogła pobierać przez pierwsze 24 miesiące po urodzeniu dziecka. Wysokość świadczenia byłaby równa płacy minimalnej, czyli na dziś ok. 1600 zł.
Zdaniem autorów projektu świadczenia będą powszechnie dostępne, a system znacznie bardziej skuteczny i prosty, niż rozwiązania obecnie obowiązujące. Świadczeniem mają być objęte wszystkie matki, bez względu na stan i formę zatrudnienia – obecnie z pomocy finansowej mogą korzystać jedynie zatrudnione na umowę o pracę, czyli ok. 60 proc. wszystkich matek.
Świadczenie może być niższe, ale rozłożone na dłuższy okres. Jedynym warunkiem otrzymywania świadczenia jest to, by rodzice otrzymujący świadczenie byli w związku małżeńskim.

O projekcie ustawy przeczytaj również tutaj.