Wspieraj Marsz dla Życia i Rodziny
Dzień Dziecka Utraconego 15 października. Msza święta w tej intencji rozpocznie się o godz. 18.00 w kościele Matki Bożej Zwycięskiej. Uczestnicząc w tej mszy wspieramy rodziców, którzy przedwcześnie utracili dziecko - podczas ciąży, porodu, na skutek choroby, wypadku czy samobójczej śmierci.
W Polsce co roku umiera około 50 tysięcy dzieci, z czego najwięcej, bo 40 tysięcy - w czasie ciąży. Statystyki są o tyle korzystne, że od ponad 20 lat stałemu spadkowi umieralności niemowląt w Polsce towarzyszy także stały spadek umieralności dzieci w wieku 1-14 lat. Szczególnie niska jest umieralność dzieci w wieku 5-14 lat. W 2011 r. na każde 100 tys. dzieci w wieku 1-14 lat zmarło 15 dzieci (w 2000 r. było ich 22). Najczęstszymi przyczynami umieralności dzieci i młodzieży (w wieku 5-19 lat), stanowiącymi o ponad połowie wszystkich zgonów w tej grupie wieku, są urazy i zatrucia, którym częściej ulegają chłopcy (63% zgonów spowodowanych tą przyczyną). Niepokojącym jest wzrost liczby samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Na początku lat 90-tych samobójstwa stanowiły ok. 10% zgonów w wyniku urazów, obecnie – już ponad 13%. Kolejnymi przyczynami zgonów w tej grupie wieku są nowotwory złośliwe (ok. 12% wszystkich zgonów), następnie wady rozwojowe wrodzone (szczególnie w grupie 1-4 lata) oraz - coraz częściej - choroby układu nerwowego.

Chcemy okazać solidarność rodzicom pogrążonym w żałobie, pokazać, że są z nimi nie tylko rodzice znajdujący się w takiej samej sytuacji, ale także inni ludzie. Obchody Dnia Dziecka Utraconego rozpoczęły się w 1988 roku w Stanach Zjednoczonych.
Pomocne w przeżywaniu żałoby są spotkania, które odbywają się co miesiąc w Fundacji Życie w Łodzi, ul. Piotrkowska 67, w pierwsze wtorki miesiąca o godz. 18.00

Kontakt: Gabriela Wtorkiewicz - psycholog
psycholog@zycie.lodz.pl

http://youtu.be/3ZEaKcMz3lQ
http://youtu.be/FkjyWkIGmws