Wspieraj Marsz dla Życia i Rodziny
Rodzina ma głos!
„Rodzina ma głos!”
Wybierzmy samorządowców przyjaznych rodzinie.
Ruszyła ogólnopolska akcja społeczna „Rodzina ma głos!”. Organizatorzy – Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz organizacje i środowiska lokalne z ponad 120 miast – będą zachęcali wyborców do czynnego udziału w listopadowych wyborach samorządowych i dokonania świadomego wyboru. Będą promowali również, pomocny w ocenie i wyborze właściwych kandydatów, Dekalog Samorządowca przyjaznego rodzinie. Więcej informacji o akcji na stronie www.rodzinamaglos.pl
Rodzina stanowi podstawę każdej wspólnoty lokalnej. Samorząd terytorialny, który dysponuje odpowiednimi środkami i narzędziami, może i powinien tworzyć warunki służące podnoszeniu jakości i standardu życia rodzin. . Dlatego też, to właśnie rodzina powinna być w centrum uwagi działalności władz lokalnej wspólnoty.
„Samorząd może realnie wspierać i promować wartości, które są dla nas najważniejsze. To on odpowiada za bezpieczeństwo, edukację, kulturę czy politykę społeczną. Tylko od nas i naszego głosu w listopadowych wyborach zależy, jak będzie nam się żyło w naszych małych ojczyznach . Wystarczy świadomie wybrać właściwych ludzi .” – mówi Jacek Sapa, prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
Samorządowiec Przyjazny Rodzinie
Dobro najbliższych jest najwyższą wartością dla większości Polaków. Według badań CBOS z 2013 r. „Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie”, dla ponad 78 proc. respondentów szczęście rodzinne jest jedną z głównych wartości, którymi kierują się w życiu. Dlatego, podczas II Kongresu Polskiej Rodziny został stworzony Dekalog Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Przestrzeganie przez radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów spisanych prostych i jednoznacznych zasad gwarantuje prawidłową pracę samorządów na rzecz rodziców i ich dzieci.
W ramach akcji „Rodzina ma głos!” lokalni pełnomocnicy będą poszukiwali kandydatów, którzy pragną działać zgodnie z wartościami określonymi w Dekalogu. Przyszli samorządowcy, wybrani przez lokalne kapituły, składające się z liderów opinii, będą otrzymywali Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie. Wspólna praca i bezinteresowne zaangażowanie kapituł i pełnomocników w tej kampanii zagwarantują, że Certyfikaty będą przyznane rzetelnie i z należytą rozwagą.
Jak wspierać rodzinę?
Rodzina jest naturalnym i najlepszym miejscem kształtowania wartości i postaw do wychowania dzieci. Z tego powodu, by móc spełniać swoje podstawowe funkcje, powinna mieć odpowiednie zaplecze ekonomiczne, prawne i kulturalne. Organizatorzy akcji „Rodzina ma głos!” wskazują prawidłowe z punktu widzenia lokalnych społeczności rozwiązania, jak na przykład dobrze wdrożona karta rodziny czy odpowiednio wykorzystany bon oświatowy.
„Samorząd ma przede wszystkim szanować prawa rodziców, wsłuchać się w ich potrzeby i nie przeszkadzać w wypełnianiu podstawowej roli, tj. wychowawców i opiekunów swoich dzieci. Dobrze byłoby, gdyby wspierał ich – choćby przez odpowiednią organizację szkół, przedszkoli oraz oferty kulturalnej” - mówi Małgorzata Szymańska, rzecznik kampanii „Rodzina ma głos!”
„Rodzina ma głos!”
29 września br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię „Rodzina ma głos!”
W październiku br. w całej Polsce odbędą się regionalne spotkania, na których wręczone zostaną Certyfikaty Kandydatów Przyjaznych Rodzinie. Lista certyfikowanych będzie dostępna na stronie www.rodzinamaglos.pl

Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny powstała aby promować, inicjować oraz wspierać działania podkreślające wartość życia i rodziny. Powstała by pracować nad rozwiązaniami, które stworzą przyjazne warunki dla rodzin w wypełnieniu jej naturalnych funkcji, w myśl zasady: rodzina receptą na szczęście. Oficjalna inauguracja działalności Centrum miała miejsce 15 grudnia 2012 roku. http://www.centrumzyciairodziny.org/

Kontakt dla mediów:
Małgorzata Szymańska
Rzecznik kampanii „Rodzina ma głos!”
tel. + 48 795-466-974
mail: malgorzata@centrumzyciairodziny.org