Wspieraj Marsz dla Życia i Rodziny
Dziękujemy dobroczyńcom Karty 3+
Szanowni Państwo,
„Domem, czyli rodziną, jest z natury istniejąca wspólnota, utrzymująca się trwale dla codziennego współżycia.” To Arystoteles, który mówi dalej: „każde bowiem państwo składa się z rodzin”.
Rodzina jest niezbędnym elementem naszej rzeczywistości, a rodzina wielodzietna zasługuje na szczególne uznanie. W rodzinie wielodzietnej w szczególności, w naturalny sposób dzieci uczą się pomagać sobie nawzajem, uwrażliwiają się na obecność drugiego człowieka, uczą się współpracować i budować relacje dobrze pojętej wspólnoty. W ogólnie niekorzystnej sytuacji demograficznej, wobec starzenie się polskiego społeczeństwa, wzrost dzietności w rodzinach jest wyzwaniem dla nas wszystkich.
Biorąc udział w projekcie „Karta Dużej Rodziny” Państwo podejmujecie to wyzwanie, aktywnie i skutecznie. Swoim zaangażowaniem przyczyniacie się do tworzenie atmosfery przyjaznej rodzinie, współtworzycie warunki sprzyjające zakładaniu rodziny i jej powiększaniu o kolejne dzieci. Robiąc choćby niewielki, ale konkretny krok w kierunku rodzin wielodzietnych, przyczyniacie się tak naprawdę do wzrostu dobrobytu całej naszej lokalnej społeczności. To nie jest pomoc potrzebującym, to nie jest działalność charytatywna – to jest dobroczynność we właściwym rozumieniu tego słowa. „Czynicie dobro” nie tylko na chwilę obecną, ale także w dłuższej perspektywie czasu; nie tylko rodzinom wielodzietnym, ale również sobie samym i waszym następcom.
Nasze dzieci wiedzą, gdzie robimy zakupy i z czyich usług korzystamy. Dzieci tych rodziców, którzy dziś posługują się Kartą Dużej Rodziny – te dzieci w przyszłości będą kupować wasze produkty i wasze usługi, dadzą je swoim dzieciom i polecą swoim znajomym. To jest dobry biznes – mówię to jako społecznik, jako ojciec wielodzietnej rodziny i jako przedsiębiorca.
Cieszę się, że dziś spotkaliśmy się w takim licznym gronie. Dziękuje za wasze zaangażowanie. Mam nadzieję, że partnerów Karty Dużej Rodziny będzie przybywać, ponieważ – jestem o tym przekonany! – to jest działanie dla wspólnego dobra.
Michał Owczarski
601050208
Prezes Fundacji Życie
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, dzieci i młodzieży
Przewodniczący łódzkiego Koła Związku Dużych Rodin 3+