Wspieraj Marsz dla Życia i Rodziny
Cyrk jest dla dzieci!
Łódź, 21.02.2015 r.
Pan Jan Kamiński,
Łódzki Kurator Oświaty

Wniosek o wycofanie się z apelu
w sprawie „nieułatwiania pracy osobom rozprowadzającym wśród dzieci i uczniów bilety do cyrków, w których występują zwierzęta”.

Szanowny Panie,
Zaniepokoił nas Pański apel w sprawie „nieułatwiania pracy osobom rozprowadzającym wśród dzieci i uczniów bilety do cyrków, w których występują zwierzęta”. Jako fundacja, której celem jest m.in. popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego na płaszczyźnie kulturalnej, a także popieranie rozwoju rynku i demokracji w Polsce, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z opinią środowisk, które reprezentujemy, tj. głównie rodzin, w których wychowują się dzieci, w tym dzieci
w wieku szkolnym i przedszkolnym. Prosimy także o zweryfikowanie Pańskiego stanowiska w tej sprawie i wycofanie się z apelu, który po odjęciu komponentu ideologicznego wydaje się być nieuzasadniony.
1. Nie ma żadnych dowodów ma niehumanitarne traktowanie zwierząt występujących
w cyrkach. Wręcz przeciwnie: osoby pracujące w środowisku cyrkowym podkreślają,
że zwierzęta w cyrku – własność artystów – są doskonale zadbane, zsocjalizowane
i traktowane z wielką troską.
2. Warunki występów, treningów i postępowania ze zwierzętami w cyrkach, a także stan zdrowia zwierząt, zapewnienie wypoczynku, czystości, bezpieczeństwa etc. są obecnie poddane restrykcyjnym normom i monitorowane zarówno przez służby weterynaryjne jak
i specjalistyczne instytucje branżowe, m.in. European Circus Association.
3. Jeżeli miałyby miejsce jakiekolwiek zaniedbania w tej mierze, służbą właściwą do podjęcia interwencji byłby Wojewódzki Lekarz Weterynarii lub choćby policja, nie Kurator Oświaty.
4. Fundacja Viva! reprezentuje postawę skrajną i trudno opinie tej grupy osób utożsamiać
z opiniami całego społeczeństwa. Jako przedstawiciele rodzin – największej grupy klientów cyrków – zapewniamy, że działalność cyrków nie budzi w nas „silnych kontrowersji”. Gdyby było inaczej, nie zabieralibyśmy naszych dzieci na przedstawienia cyrkowe.
5. Posiadanie zwierząt w cyrkach i ich wykorzystywanie w pokazach artystycznych nie jest nielegalne. Sugestia, iż w występach zwierząt jest coś niewłaściwego, jest zatem prawnie nieuzasadniona.
6. W szkołach i przedszkolach nie były i nie są rozprowadzane bilety na pokazy cyrkowe. Rozprowadzanie bywają zaproszenia lub kupony rabatowe. Jest to działalność reklamowa
i marketingowa, ale jednak nie handlowa.
7. W szkołach i przedszkolach rozprowadza swoje materiały reklamowe olbrzymia ilość firm, organizujących kursy, zajęcia sportowe, artystyczne, edukacyjne, pokazy filmowe, teatralne itp. Tą drogą proponuje się dzieciom udział w niezliczonych wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych i innych. Przy tak powszechnym wykorzystaniu szkół
i przedszkoli do reklamowania rozmaitych imprez, wyeliminowanie dostępności informacji
o wybranej, wąskiej dziedzinie legalnej rozrywki, nosi znamiona praktyki ograniczającej konkurencję w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Dla nas, rodzin i środowisk prorodzinnych, dobro dzieci jest sprawą priorytetową. Nie chcemy, aby nasze dzieci były rażone konsekwencjami decyzji o podłożu ideologicznym, podjętych pod naciskiem osób reprezentujących skrajne poglądy i niehonorujących zasad polskiego prawa. Mając na względzie dobro dzieci oraz wszystkie powyższe argumenty, prosimy o zweryfikowanie Pańskiego stanowiska
i wycofanie się z apelu.
Do niniejszego pisma dołączamy podpisy osób popierających wniosek.


W imieniu Fundacji Życie


Michał Owczarski
Prezes Fundacji