Wspieraj Marsz dla Życia i Rodziny
NAJWAŻNIEJSZE FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŻYCIE
FUNDACJA ŻYCIE działa od ponad dwóch lat. W tym czasie udało nam się już w znaczny sposób wpłynąć na łódzką rzeczywistość poprzez promocję zdrowej rodziny jako najlepszego miejsce rozwoju człowieka.

Ostatnio wraz z innymi łódzkimi organizacjami prorodzinnymi walczyliśmy o przyznanie rodzicom z rodzin wielodzietnych prawa do zniżkowego lub bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej.

Włączyliśmy się również w akcję, która ma na celu zmianę formy debaty na temat wielodzietności w Polsce. Wystąpiliśmy przeciwko skandalicznym wypowiedziom polityków, którzy porównali dzieci do „ludzkich śmieci”, a rodziców decydujących się na kolejne dziecko do muzułmanina, który bierze sobie następną żonę, by podkreślić swój status społeczny. Nasz apel poparł Rzecznik Praw Dziecka, a podpisało go ponad 1200 osób.

Wspieramy także współpracujący z naszą fundacją Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, realizujący w łódzkich gimnazjach program „Archipelag Skarbów” (zajęcia z tzw. edukacji seksualnej). Pozwoliło to na zmniejszenie szkodliwego wpływu na uczniów ze strony organizacji promujących wczesną inicjację seksualną i podważających znaczenie rodziny czy autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci i młodzieży.

Najbardziej rozpoznawalną formą naszej działalności jest jednak Marsz dla Życia i Rodziny, który co roku przechodzi przez ponad sto miast w Polsce. W Łodzi organizowaliśmy go już pięć razy, a także koordynowaliśmy marsze w całym województwie łódzkim.

Na stałe w kalendarz organizowanych przez nas imprez wpisał się też Rodzinny Bieg na Powitanie Jesieni, zwany Biegiem dla Rodziny, który ma na celu integrację i promocję zdrowej rodziny. W tym roku wzięło w nim udział ponad 200 osób.

Co miesiąc organizujemy także wydarzenie pod nazwą „Z rodziną do kina”. W każdy trzeci piątek miesiąca w kinie Charlie odbywają się dwa specjalne seanse. Dzieci oglądają film dla najmłodszych pod opieką animatorów, a w tym samym czasie rodzice mogą wziąć udział w projekcji dla dorosłych. Pokazom filmów towarzyszą pogadanki. Posiadacze Karty Dużej Rodziny za bilet do kina płacą tylko 10 zł od osoby.

W najbliższym czasie będziemy także certyfikować szkoły w województwie łódzkim, które zechcą przystąpić do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Placówki, które otrzymają taki certyfikat, muszą zobowiązać się, że będą chronić dzieci i młodzież przed treściami kwestionującymi znaczenie rodziny w życiu człowieka oraz podejmować działania formacyjne nakierowane na promocję wartości prorodzinnych.

Wcześniej, biorąc udział w projekcie „Rodzina ma głos”, przyznawaliśmy certyfikaty kandydatom do samorządu terytorialnego, którzy musieli zadeklarować, że w swojej pracy będą kierować się wartościami prorodzinnymi.

Nasza fundacja organizuje również konferencje dla rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców i samorządowców: „Wychowanie do samodzielności” oraz „Rodzinna Łódź”. W czasie jednej z tych konferencji nagradzamy firmy i instytucje, które wspierają łódzkie rodziny, przyznając im wyróżnienie „Rodzinnie w Łodzi”.

FUNDACJA ŻYCIE jest także inicjatorem utworzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży przy prezydencie miasta Łodzi, do której należy 14 łódzkich organizacji pozarządowych. To organ doradczy, którego celem jest wspieranie działań na rzecz łódzkich rodzin, dzieci i młodzieży oraz propagowanie wzorców życia rodzinnego.

Działalność naszej fundacji obejmuje nie tylko projekty prorodzinne, ale także związane z szeroko rozumianym patriotyzmem. Prowadzimy portal Patriotyczna.Lodz.pl, który informuje o najważniejszych akcjach patriotycznych w Łodzi. Organizowaliśmy również uroczyste projekcje filmu „Pilecki” i włączyliśmy się w organizację Tygodnia Patriotycznego. Z naszej inicjatywy w Pałacu Poznańskich zostało wystawione Widowisko Patriotyczne „Listopadowa Duma” upamiętniające rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego.