Wspieraj Marsz dla Życia i Rodziny
RODZINY DECYDUJĄ!
KIM JESTEŚMY

FUNDACJA ŻYCIE jest organizacją rzeczniczą. Stajemy w obronie wartości takich jak życie, rodzina, patriotyzm. Integrujemy rodziny, proponujemy rodzinne formy spędzania czasu, ale przede wszystkim walczymy o prawa rodzin, pokazując, że zdrowa rodzina jest najlepszym miejscem rozwoju człowieka.

Robimy to w różny sposób – patrząc politykom na ręce poprzez obecność na sesjach i komisjach Rady Miejskiej w Łodzi, rozmawiając z nimi i przekonując ich do racji rodzin, proponując konkretne rozwiązania prawne, organizując spotkania z naukowcami i ekspertami, urządzając konferencje prasowe, wystosowując petycje i apele, a przede wszystkim prowadząc szeroko zakrojony dialog.

CO CHCEMY ZROBIĆ

16 stycznia 2016 r. (w sobotę) organizujemy SEMINARIUM "POLITYKA I KULTURA PRORODZINNA - OGÓLNOPOLSKA I LOKALNA" z udziałem rodzin oraz ekspertów, polityków i naukowców. Będzie to element konsultacji społecznych w sprawie projektu „Rodzina 500 plus” (500 zł na dziecko). Uważamy bowiem, że także z Łodzi powinien wyjść głos na temat rewolucyjnych planów rządu w sprawie polityki prorodzinnej w Polsce.

Spróbujmy wspólnie odpowiedzieć na pytanie, czy polityka prorodzinna powinna być prowadzona zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i samorządowym, czy należy uporządkować sytuację prawną rodziny poprzez przyjęcie ustawy o rodzinie, a także czy należy odróżnić politykę społeczną i naprawczą (pomoc socjalną) od polityki rodzinnej.

Podczas seminarium najważniejszy będzie głos rodzin, bo to one są podmiotem tej dyskusji. Nie chcemy, by swoje zdanie wyrażali tylko eksperci, którzy znają problemy teoretycznie. Dlatego na seminarium zapraszamy przede wszystkim rodziców z dziećmi. Dla maluchów zorganizujemy opiekę animatorów, poczęstunek i atrakcyjne upominki. W tym czasie rodzice będą mogli wysłuchać wystąpień prelegentów i wziąć udział w dyskusji. Bo RODZINY DECYDUJĄ!

Szczegóły na stronie: http://rodzinydecyduja.pl/


Wszystkich, którym bliskie są nasze idee, prosimy o wsparcie finansowe konferencji.

Darowizny można przekazywać na konto: mBank 85 1140 2017 0000 4902 1300 4925.